Existují vzpomínky, na které nelze zapomenout.

Existují přátelství, za které je třeba bojovat.

Existují skutky, které se musí vykonat.

Do rodiny mladičké Lucie přicházejí po strastech II. světové války ještě další, mnohonásobně větší útrapy. Staletá pravidla venkova se pod nátlakem socialistického režimu rozpadají, sedláci jsou zatýkáni, jejich majetek znárodňován a rolnické rody přicházejí o domovy. Také Luciina rodina je nucena snášet opakovaná příkoří a pokorně přijímat nenávratné životní ztráty. Jak vysoko se ale může jedno bezpráví vršit na druhé, než člověka přinutí přestat klopit hlavu?

Rodinná sága o hloubce lidské touhy chránit svoje milované a o desítky let skrývané vině…

Vychází v dubnu 2022.

Vychází v dubnu 2022.

Zavřít Menu