Ester

MOBA (2024)

Působivý historický román o síle lidské odvahy a lásky

Po atentátu na Heydricha se Němci krvavě mstí a Praha se ocitá v sevření strachu. Mladá Lída se tak nedobrovolně uchyluje k tetě na venkov. Netuší však, že právě tam na ni čeká nebezpečí mnohonásobně větší. Pokusí se totiž na tetině statku ukrýt čtyřletou židovskou holčičku a zachránit ji tím před transportem do koncentračního tábora.

á vůbec naději, aby ve vsi, která je pod neustálým dohledem gestapa a kolaborantů přečkala bez úhony až do konce války? A je možné, aby v prostředí nejistoty, kde se nedá nikomu věřit, našla svoji životní lásku?

Rozbité světy

MOBA (2023)

Je začátek roku 1945. Němci cítí v ovzduší prohru, své pozice přesto urputně brání a v lednu začínají opět organizovat transporty Židů do koncentračních táborů. Dvanáctileté Danušce odjíždí jediná žijící příbuzná, kterou má: její matka. Ve válečné Praze se dívka musí spolehnout jen sama na sebe a každý den bojovat o přežití. S nadějí očekává brzkou porážku Němců a vyhlíží návrat svých drahých. Šťastné období svobody však trvá jen krátce a do Československa přichází nová vlna strachu. Nyní již dospělá Daniela se – stejně jako její nebližší – ocitá opět v nebezpečí. Pomoci jí může jen jediný člověk…

Balada o snech

MOBA (2022)

Existují vzpomínky, na které nelze zapomenout.

Existují přátelství, za které je třeba bojovat.

Existují skutky, které se musí vykonat.

Do rodiny mladičké Lucie přicházejí po strastech II. světové války ještě další, mnohonásobně větší útrapy. Staletá pravidla venkova se pod nátlakem socialistického režimu rozpadají, sedláci jsou zatýkáni, jejich majetek znárodňován a rolnické rody přicházejí o domovy. Také Luciina rodina je nucena snášet opakovaná příkoří a pokorně přijímat nenávratné životní ztráty. Jak vysoko se ale může jedno bezpráví vršit na druhé, než člověka přinutí přestat klopit hlavu?

Rodinná sága o hloubce lidské touhy chránit svoje milované a o desítky let skrývané vině…

Mágové z Agarveny

Odkaz na píseň ke knize: https://www.youtube.com/watch?v=r-JX4eUsAgk

Prokletá pevnost

Fragment (2020)

Pohár trpělivosti královny Deily přetekl. Krutí a mocní mágové z pevnosti Staxon čím dál víc ohrožují své okolí a nastal čas je zarazit. Do svých služeb proto povolá věrného čaroděje Kenrika, zloděje, rváče a karbaníka Dreka, a léčitelku Nomi. Věří, že právě oni zvládnou zastavit temnotu, která se z pevnosti šíří. Podaří se této nesourodé trojici osvobodit čarodějku Siran? Vymyslí taktiku, která povede k vítězství, nebo zažijí jak chutná porážka?

Kniha stínů

Bookla (2022)

V prvním věku Agarveny stvořili zpupní čarodějové smrtelně nebezpečnou knihu. Od velké bitvy u Staxonu ji v rukou drží Heroben, nejobávanější čaroděj Gruzaru. Drek je vyhlášený karbaník a zloděj, ale v jeho nitru koluje krev velkých mágů. Proto je se svým bratrancem Kenrikem a dalšími bojovníky povolán na cestu za dopadením čaroděje. Vždy dokonalý Kenrik se však náhle chová podivně a stává se nebezpečným.

Klobouky z Agarveny

Druhé vydání

Rodinné tajemství

Grada (2013)

Po několikaleté odmlce a odchodu z Fragmentu vychází v nakladatelství Grada první díl série znovu. Je to hlavně proto, že moji první čtenáři poněkud vyrostli a za nimi dorůstají další. A jelikož jsou díly z prvního vydání kompletně rozprodané, bylo nutné tyto díly ještě znovu připomenout.

Země čarodějů

Grada (2013)

Stejně jako Rodinné tajemství má Země čarodějů jiný obal a za jejím vydáním stojí jiný tým lidí. Podruhé vychází na podzim roku 2013.

Bílá věštba

Grada (2013)

Tento díl přináší čtenářům po letech opět něco nového. Jedná se o další příběh hlavních hrdinů, který se odehrává převážně v Agarveně, ale kořeny má vrostlé do Země. Setkáte se tu se známými i méně známými agarvenskými postavami, zavítáte mezi obry a proletíte se také na hřbetě draka. A potom už rovnýma nohama do nitra hory Soudu…

Princezna a hvězda

Grada (2013)

Stejně jako předchozí díly, vychází i tento na podzim roku 2013. Tento příběh uzavírá osudy pozemských hrdinů Adama a Evky v Agarveně a odhaluje, co bylo v minulosti předurčeno a v současnosti pomalu naplňováno. Osobně mám tento díl nejraději.

První vydání

Rodinné tajemství

Fragment (2007)

V roce 2007 vyšla pod patronátem nakladatelství Fragment má první kniha. Jednalo se o první ze série knih Klobouků z Agarveny a můžete se v ní dočíst o nálezu kouzelných klobouků, cestách v čase a o dobrodružství odehrávajícím se částečně ve 20. a částečně v 19. století.

Země čarodějů

Fragment (2008)

V roce 2008 spatřilo světlo světa druhá kniha ze série. V tomto díle se oba naši hrdinové ocitají v zemi jménem Agarvena, která je se Zemí pomocí klobouků spojena, a v níž potkávají kromě mnohých nebezpečí a útrap také řadu věrných přátel.

Zavřít Menu