KIKI

Sirotek žijící v lese v těsném souladu s přírodou. Než osiřel, vychovávala ho babička, a už v útlém věku ho naučila mnoho neznámých kouzel, které mu život v nebezpečných ianilorských lesích usnadnilo.

TEODORIK ABIX GILTIMOS

Vážený čaroděj a léčitel se schopností vidět obrazy z budoucnosti. Jako mladý využil kouzelnou moc granánů a navštívil Zemi, kde se blízce seznámil s Matějem Hradeckým. Matějovým synům posléze přinesl dva kouzelné klobouky, aby mohli přicestovat za ním do Agarveny a naplnit starou Bílou věštbu, která by měla Agarvenu zachránit. K naplnění však nedochází a oba kouzelné klobouky zůstávají ukryté na Zemi. Teodorik se později oženil s Hanikou Abix Markassa, sestrou ianilorského krále Miagina, a stal se královým švagrem a dlouholetým poradcem ve věcech vedení země. Se svou ženou měl syna Elvida, kterého vychovávali ve skromné usedlosti zvané Salver na severu království.

KOSMARIM ABIX GILTIMOS

Nejstarší vnuk čaroděje Teodorika. Nikdy se pořádně magii nevěnoval, ale vyniká schopností organizace a dobrého úsudku ve službách krále Miagina.

GASKON ABIX GILTIMOS

Druhý nejstarší vnuk čaroděje Teodorika. Získává vysoké vzdělání v magii ve významné škole boje a magie ve Varmě. Pobývá na severu země okolo Salveru, kde bojuje proti nenáviděným grimonům. Oplývá statečností a uměním boje s mečem, ale také nerudností a vznětlivou povahou.

NEITIS ABIX GILTIMOS

Nejmladší vnuk čaroděje Teodorika, který také jako jediný zdědil Teodorikovu schopnost částečně vidět budoucnost. V Gruzarsko-varkinské válce zběhl k nepříteli, což zapříčinilo smrt jeho otce Elvida, a do konce života ho to oddělilo od důvěry starších bratrů. K výčtu Neitových špatných skutků rovněž patří, že k sobě přitáhl ženu, kterou si měl brát jeho starší bratr Gaskon. Nevraživost obou bratrů zůstávala dlouhodobě velmi vyostřená

SYLBARAN ABIX SPURIANA

Velmi vážený čaroděj ze severního města Dorm, léčitel a přímý poradcem krále Miagina. Magické a léčitelské schopnosti převzal od svého dlouholetého učitele Teodorika Abix Giltimos. Jméno Spuriana zdědil po jednom z legendárních krakských čarodějů. Sám zůstal svobodný a bezdětný, ale dohlížel na výchovu svého synovce Deqela a zvlášť na výchovu a vzdělání svojí neteře Nary.

NARA ABIX SPURIANA

Mladá čarodějka a léčitelka. Žije v severním městě Dormu u svého strýce Sylbarana a učí se od něj bylinkářství a ranhojičství. V útlém mládí byla zasnoubena s Gaskonem, vnukem čaroděje Teodorika, podlehla ale na chvíli kouzlu jeho mladšího bratra Neita a přestali se s Gaskonem vídat. Sama opustila i Neita a stáhla se do ústraní strýcova domu, aby se mohla učit a pracovat. Vztah mezi ní a bratry Giltimovými zůstával dál napjatý.

ZIMARÝNI

Lesní bojoví skřítkové. Pohybují se v chodbách těsně pod povrchem země a jejich úkolem je chránit agarvenské lesy od nepřátelských rodů a nebezpečných zvířat. Dokáží ze svých prstů vystřelit malé červené střely k ochromení menších zvířat, ale jejich největší zbraní jsou luky a šípy, které téměř vždy zasáhnou svůj cíl. Zimarýni neudržují s lidmi až na výjimky téměř žádné styky, když už však k setkání dochází, bývají zpravidla ochotní a přátelští.

MOROVÉ

Velmi starý a nebezpečný rod Agarveny. Bytosti s lidskými i zvířecími rysy zároveň. Žijí pouze na jediném místě Agarveny – v morejském lese na severu blízko severních hor – a nikdy své území neopouštějí. Vyznačují se drobnou postavou, chlupatou srstí a svítícíma očima. Nepřítele se snaží zasáhnout malou hvězdicí, která v sobě obsahuje vysokou dávku jedu. Lidé Agarveny jsou schopni se s jedem po několika dnech vypořádat, lidé Země nejsou tolik imunní a jejich úplné vyléčení od jedu vyžaduje přípravu speciálních léčiv.

GRIMONI

Starý rod Agarveny, vlastnící území na severním okraji pevniny. Do jejich země lze projít pouze soutěskou severních Cailbelských hor. Grimoni nebývají k lidem přátelští a žijí odděleně mimo společenství lidí. Na konci třetího věku je jejich severní území zasaženo kletbou věčné mlhy, a oni se proto stěhují do podhorských oblastí, kde vyvolávají neustálé souboje a nesváry s lidmi.

SKALNIČKY

Velmi starý agarvenský rod opředený legendami. Za matku skalních žen je považována velmi mocná čarodějka Vraila. Svou smrtelnou kletbou zaklela na další tři věky ostrovní zemi Sianolu a uvrhla tím svou duši i tělo do stavu věčné chladnosti a netečnosti. Své nástupkyně si vybírá z řad obyčejných žen a přetváří je do své podoby. Při útoku skupinou skalniček je nejvýhodnější obranou zapuzení jejich královny. Potom se většinou stahují i ostatní.

OBŘI

Gigantické silné bytosti stavbou těla podobné lidem. Žijí odděleni od zbytku světa ve vysokých Cailbelských horách na severu Ianiloru a s lidmi stejně jako většina ostatních rodů nemají stejný jazyk. Žijí ve společenství, uctívají se navzájem a snaží se přejímat staré morální hodnoty po předcích. Občas jsou marniví a mají rádi lichotky.

TRPASLÍCI

Velmi starý agarvenský rod. Mají menší postavu než lidé, ale mnohonásobně větší sílu. Žijí v ústraní a věnují se s velkou pílí a láskou své práci. Trpaslíci jsou známi především vydobytím bohatství mnohých drahocenných dolů na pevnině, ale také vybudováním velkého množství dlouhých a spletitých podzemních chodeb pod povrchem Agarveny.

DRACI

Veliké okřídlené bytosti žijících v horách na severu. K lidem jsou neteční až nepřátelští, a jen zcela výjimečně dovolují lidem usednout na hřbet. Rodí se z vajec a mláďata žijí v péči horských obrů.

ČERVENÍ VLCI

Posvátní vlci Starého hvozdu vynikající zvláště svou ohromnou silou a důstojností.

DEQEL ABIX SPURIANA

Synovec Sylbarana Abix Spuriany, starší bratr Nary. Žije v malé osadě pod horami blízko soutěsky, kudy do Ianiloru přicházejí grimoni. Bojuje s nimi a ochraňuje vesničany.

DRAXIS DES JERI

Čarodějka a bojovnice, která je po smrti rodičů připoutána magickou láskou ke svému mladšímu bratrovi. Hlídá ho a pronásleduje, pokud jí utíká. Nakonec ho proměňuje v černého ptáka podobného supovi, usidluje se v lese v severní části Ianiloru a stará se o něj. Po jeho smrti je Draxis od kletby vysvobozena a na žádost Nary Abix Spuriana se ujímá bojové výuky v bojové škole v Dormu.

MIAGIN ABIX MARKASSA

Starý, moudrý král Ianiloru, sídlící v královském městě Taře. Za některá svá životní rozhodnutí upadá u části poddaných v nemilost a jeho země díky tomu postupně ztrácí jednotu.

DRAVIGON

Gruzarský král a celoživotní tichý protivník Miagina, krále Ianiloru. Během jeho života doházelo k vyostřování vztahů mezi oběma zeměmi a po Miaginově smrti zatoužil připojit ke Gruzaru celý Ianilor. Je původcem válečného konfliktu mezi Ianilorem a Gruzarem, který se stává ohrožením pro celou Agarvenu.

DEILI ABIX MARKASSA

Vnučka krále Miagina. V dětství přichází o oba rodiče a od té doby je jedinou dědičkou trůnu rodu Markassa. Po Miaginově smrti se stává terčem útoků nepřátel, kteří se snaží dosadit na trůn vlastního krále. Přestože ji většina země zavrhuje, snaží se jí ze všech sil zachránit.

ALFIN DES RHANTI

Velmi vzdělaný a vážený člověk zběhlý v mnohých vědách. Ve stáří je negativně ovlivněn svými kouzly a uvězněn v chaotických myšlenkách.

LESAJOVÉ

Zbojníci, loupežníci, žijící v hlubokých ianilorských lesích.

MAREGAN NEVI LEAN

Vůdce početné skupiny lesajů. Jako mladý získává vysoké vzdělání v boji a magii v bojové škole ve Varně, ale zásluhou své vzpurné povahy se odděluje od společnosti lidí ve městě a usidluje se v lesích. Oplývá magickými dovednostmi, ale nevyužívá je často.

BOVAN KRAKSKÁ

Krakská čarodějka zakletá se svou zemí na tisíce let. Za svého života byla dartenskou ochránkyní míru a bojovnicí proti mocnému čaroději Arderasovi. Před svým zakletím stačila ukrýt svou dceru u chudé rodiny na pevnině. Potomci její dcery po všechny věky překvapovali svými čarodějnickými schopnostmi, ale často zůstávali skryti, neboť nebezpečí nad jejím rodem stále přetrvávalo.

Zavřít Menu