ADAM HRADECKÝ

Hlavní chlapecký hrdina, rozmazlený velkoměstem, pohodlný, ustrašený a fyzicky neobratný.

EVA BARBORKOVÁ

Hlavní dívčí hrdinka, zvídavá, pohotová a hbitá. Ráda a často prosazuje svou vůli.

VÁCLAV HRADECKÝ

Na přelomu 20. a 21. století majitel venkovské vily v Jižních Křížích, mírný a přátelský. Dědeček Adama a Evy.

MARIE HRADECKÁ

Pracovitá obětavá žena milující svou rodinu. Babička Adama a Evy.

ANNA PROKOPOVÁ

Sestra Václava Hradeckého a prateta Adama a Evy. V 50. letech 20. století emigrovala se svým manželem do Ameriky, kde žila několik desítek let. Měla jednoho syna Stevena. Po smrti manžela se vrací zpět do Jižních Křížů.

FILIP

Starý přítel rodiny Hradeckých. Bydlí s nimi ve vile a pracuje jako správce domu.

KAREL HAVRÁNEK

Potomek sluhy Josefa Havránka. Žije nedaleko od Hradeckých a obě rodiny udržují přátelské vztahy.

VILÉM HRADECKÝ

Majitel vily v Jižních Křížích na konci 19. a na začátku 20. století. Prapradědeček Adama a Evy. Jediné dítě Štěpána a Barbory Hradeckých. Za Rakouska-Uherska přezdívaný Willi.

JOSEF HAVRÁNEK

Sluha Štěpána a Ondřeje Hradeckých a po jejich smrti i Viléma Hradeckého.

ŠTĚPÁN HRADECKÝ

Syn Matěje Hradeckého a dvojče Ondřeje Hradeckého. Prudký, divoký, jedná impulzivně a miluje dobrodružství. Má velmi blízký vztah se svým bratrem.

BARBORA HRADECKÁ

Manželka Štěpána Hradeckého. Po jeho smrti pečuje o dům a vychovává jediného syna Viléma.

ONDŘEJ HRADECKÝ

Syn Matěje Hradeckého a dvojče Štěpána Hradeckého. Hloubavý, rozvážný a velmi obětavý. Za všech okolností ochraňuje svého bratra Štěpána.

BLANKA HRADECKÁ

Starší sestra Štěpána a Ondřeje Hradeckých. Jako mladá vstupuje do kláštera a umírá bezdětná.

MATYÁŠ HRADECKÝ

Synovec Matěje Hradeckého. Po smrti Matějova bratra Vojtěcha vychovává Matěj Matyáše se svými vlastními dětmi.

MATĚJ HRADECKÝ

Významný člen rodu Hradeckých. Otec Blanky, Štěpána a Ondřeje a zakladatel a stavitel domu v Jižních Křížích. V mládí se setkal s mladým čarodějem Teodorikem a později od něho přijímá dva kouzelné klobouky pro své syny. Tím dochází k propojení pozemského rodu Hradeckých a agarvenského rodu Giltimos.

Zavřít Menu